FSD3585 Rekrytoijien näkemyksiä työttömyysjaksojen vaikutuksista rekrytointiin 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Ritola, Emmi (Tampereen yliopisto)

Asiasanat

ansioluettelot, hakumenettelyt, osatyökykyiset, rekrytointi, työhaastattelut, työnhaku, työttömyys

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituskutsulla kerätyistä kirjoituksista, joissa rekrytointityötä tekevät henkilöt pohtivat työnhakijan työttömyyden tai ansioluettelossa näkyvien työttömyysjaksojen mahdollisia vaikutuksia rekrytointiin. Aineisto on kerätty alun perin pro gradu -tutkielmaan.

Kirjoituskutsulla etsittiin henkilöitä, joilla olisi kokemusta rekrytointityöstä ammatissaan. Kutsussa pyydettiin pohtimaan erityisesti sitä, mitä näkökulmia ja huomioitavia seikkoja liittyy työttömän tai osatyökykyisen rekrytointiin rekrytoijan näkökulmasta. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin useita apukysymyksiä kirjoittamisen helpottamiseksi ja ohjaamiseksi. Apukysymyksissä kysyttiin mm. sitä, kiinnittääkö vastaaja rekrytoidessaan huomiota työnhakijan työttömyysjaksoihin, millaisia kokemuksia vastaajalla on tuetusta työllistämisestä ja mikä voisi lisätä kiinnostusta rekrytoida erityisesti työttömiä.

Taustatietona kysyttiin sukupuolta, ikäryhmää sekä sitä, minkä toimialan tehtäviin vastaaja rekrytoi. Arkistoinnin yhteydessä taustatiedoista tuotettiin erillinen html-hakemisto, jonka avulla aineistoa on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.