FSD3647 Opettajien ja ohjaajien ajatuksia sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta 2020

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto
  • Turun yliopisto. Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Keywords

ammatinvalinnanohjaus, intersektionaalisuus, koulutus, nuoret, ohjaamot, ohjaus (neuvonta ja opastus), oppilaanohjaus, perhetausta, peruskoulu, sosioekonominen asema, tasa-arvo, työnhaku, työvoimapalvelut, uraohjaus, vähemmistöt

Abstract

Aineisto koostuu opetus- ja ohjausalan ammattilaisten yksilöhaastatteluista, joissa aiheena on sukupuoli- ja kulttuuritietoinen ohjaus ja sen toteuttamistavat omassa työssä. Aineisto on kerätty osana Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanketta.

Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi, miten ohjausta toteutetaan, ja miten nuoret tutustuvat tulevaisuuden koulutus- ja työuriin. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin, miten haastateltavat tunnistavat ja osaavat ottaa huomioon ohjaustyössä yksilöiden välisiä eroja ja taustatekijöitä. Sitten haastatteluissa keskusteltiin myös, miten erilaiset poliittiset linjaukset ja lait on otettu huomioon ohjaustyössä, ja miten opinnoissa ja työyhteisössä on käsitelty tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja. Lopuksi haastatteluissa kysyttiin, millaista oli ohjaustyö koronakriisin aikana. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin vuonna 2020.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan ammatti, koulutustausta, haastateltavan työpaikka ja työkokemus ohjausalalla vuosina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.