FSD3659 Brittiläiset pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Tuuri, Kai (Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)
  • Koskela, Oskari (Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)
  • Tissari, Heli (Helsingin yliopisto. Kielten osasto)
  • Vahlo, Jukka (Jyväskylän yliopisto. Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos)

Keywords

digitaaliset pelit, kokemukset, muistot, musiikintutkimus, musiikki, pelaaminen, pelimusiikki, pelit, pelitutkimus, tunteet, videopelit

Abstract

Aineisto koostuu 379 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa vastaajat kertovat pelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Aineisto on kerätty osana Pelimusiikkiin kiinnittyneet maailmat -hanketta, jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Kirjoitusohjeessa vastaajia pyydettiin kertomaan itselleen tärkeäksi koetusta pelimusiikista ja siihen liittyvistä muistoista ja musiikin herättämistä tunteista ja kokemuksista. Vastaajat pohtivat niin menneitä kuin viimeaikaisiakin muistoja. Kirjoituskutsussa tiedusteltiin myös, liittyykö muistoon tapahtumia ja muita ihmisiä sekä liittyykö muisto johonkin tiettyyn aikaan ja paikkaan. Kaikenlaiset pelimusiikkimuistot olivat toivottuja eikä vastaajien tarvinnut olla itse aktiivisia pelaajia. Keskeisiä teemoja vastauskissa olivat erilaiset pelit ja niiden sisällöt sekä musiikin aiheuttamat tunteet ja kokemukset.

Taustatietoina on mainittu sukupuoli, ikä, pelaamisen aktiivisuus sekä pelaamiseen ja musiikin kuunteluun päivittäin käytettävä aika. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.