FSD3663 Rokotepakkokysely 2021

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

Keywords

COVID-19, asenteet, käsitykset, luottamus, mielipiteet, pandemiat, rokotteet, rokotus, tartuntataudit, terveys, virukset

Abstract

Aineistolla kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä rokottamiseen ja rokotepakkoon liittyen keväällä 2021. Aineisto on kerätty osana Kansalaismielipidepaneelia, joka kuuluu kansalliseen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuriin (FIRIPO).

Kyselyssä kysyttiin aluksi mielipidettä rokotepakkoon liittyen, jonka jälkeen tiedusteltiin rokotteisiin ja rokottamiseen liittyviä näkemyksiä. Sen jälkeen kysyttiin luottamuksesta, eli muun muassa voiko toisiin ihmisiin, poliittisiin puolueisiin, eduskuntaan, Euroopan unioniin, perinteiseen mediaan ja sosiaaliseen mediaan luottaa. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin, millaiseksi vastaaja kokee oman terveydentilansa, aikooko vastaaja ottaa koronarokotteen ja ovatko suomalaiset yleisesti valmiita ottamaan koronarokotteen.

Kaikki vastaajat näkivät lomakkeen alussa johdantotekstin, jossa esiteltiin kuvitteellista pandemiatilannetta ja pakollista rokotetta. Vastaajat jaettiin satunnaisesti seitsemään ryhmään. Kontrolliryhmään kuuluvat jatkoivat johdannosta suoraan kyselyyn. Muut kuusi ryhmää näkivät johdantotekstin lisäksi vaihtelevia tietoja, joissa kerrottiin joko 70 tai 90 prosentin rokotekattavuuden pysäyttävän taudin etenemisen sekä erilaisia perusteluita rokotteen pakollisuudelle. Rokotteen pakollisuutta perusteltiin viitaten joko taloudellisen vakauden turvaamiseen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseen tai kansalaisten oikeuteen elämään ja terveyteen. Tarkat muotoilut löytyvät kyselylomakkeesta (quF3663_mul.pdf). Eri ryhmiin jaetut vastaajat näkivät eri rokotekattavuuden sekä perustelut.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, kyselyn vastauskieli (suomi, ruotsi), ikäryhmä, koulutustaso, asuinpaikan maakunta ja tilastollinen kuntaryhmitys, tieto asuuko vastaajan kanssa alle 18-vuotiaita lapsia samassa taloudessa ja tieto, kuinka kiinnostunut vastaaja on politiikasta.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.