FSD3663 Rokotepakkokysely 2021

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)

Asiasanat

COVID-19, asenteet, käsitykset, luottamus, mielipiteet, pandemiat, rokotteet, rokotus, tartuntataudit, terveys, virukset

Sisällön kuvaus

Aineistolla kartoitettiin suomalaisten mielipiteitä rokottamiseen ja rokotepakkoon liittyen keväällä 2021. Aineisto on kerätty osana Kansalaismielipidepaneelia, joka kuuluu kansalliseen yleisen mielipiteen mittaamisen infrastruktuuriin (FIRIPO).

Kyselyssä kysyttiin aluksi mielipidettä rokotepakkoon liittyen, jonka jälkeen tiedusteltiin rokotteisiin ja rokottamiseen liittyviä näkemyksiä. Sen jälkeen kysyttiin luottamuksesta, eli muun muassa voiko toisiin ihmisiin, poliittisiin puolueisiin, eduskuntaan, Euroopan unioniin, perinteiseen mediaan ja sosiaaliseen mediaan luottaa. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin, millaiseksi vastaaja kokee oman terveydentilansa, aikooko vastaaja ottaa koronarokotteen ja ovatko suomalaiset yleisesti valmiita ottamaan koronarokotteen.

Kaikki vastaajat näkivät lomakkeen alussa johdantotekstin, jossa esiteltiin kuvitteellista pandemiatilannetta ja pakollista rokotetta. Vastaajat jaettiin satunnaisesti seitsemään ryhmään. Kontrolliryhmään kuuluvat jatkoivat johdannosta suoraan kyselyyn. Muut kuusi ryhmää näkivät johdantotekstin lisäksi vaihtelevia tietoja, joissa kerrottiin joko 70 tai 90 prosentin rokotekattavuuden pysäyttävän taudin etenemisen sekä erilaisia perusteluita rokotteen pakollisuudelle. Rokotteen pakollisuutta perusteltiin viitaten joko taloudellisen vakauden turvaamiseen, terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseen tai kansalaisten oikeuteen elämään ja terveyteen. Tarkat muotoilut löytyvät kyselylomakkeesta (quF3663_mul.pdf). Eri ryhmiin jaetut vastaajat näkivät eri rokotekattavuuden sekä perustelut.

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan sukupuoli, äidinkieli, kyselyn vastauskieli (suomi, ruotsi), ikäryhmä, koulutustaso, asuinpaikan maakunta ja tilastollinen kuntaryhmitys, tieto asuuko vastaajan kanssa alle 18-vuotiaita lapsia samassa taloudessa ja tieto, kuinka kiinnostunut vastaaja on politiikasta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.