FSD3671 Psykologien ja psykologian opiskelijoiden näkemyksiä pelaamisesta ja ongelmapelaamisesta 2021

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Alho, Joel (Jyväskylän yliopisto)
  • Mankinen, Katja (Jyväskylän yliopisto)

Keywords

harrastukset, ongelmapelaaminen, pelaaminen, rajoitukset, riippuvuus, sosiaaliset ongelmat, tietokonepelit, videopelit

Abstract

Aineisto koostuu psykologien ja psykologian opiskelijoiden haastatteluista liittyen digipelaamiseen ja ongelmapelaamiseen. Haastateltavat on tavoitettu kahden erillisen tutkimuskutsun avulla, joista toinen oli kohdistettu psykologian opiskelijoille ja toinen psykologian ammattilaisille. Haastateltavilla itsellään ei tarvinnut olla erityistä kokemusta pelaamisesta tai ongelmapelaamisesta.

Haastattelurungossa kysymykset jakaantuivat taustoittaviin kysymyksiin, pelaamiseen kohdistuvia asenteita kartoittaviin kysymyksiin sekä peliongelmaa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi yksi kysymysosio muodostui ATGS-8:n mittarin (Attitudes Towards Gambling Scale) suomeksi käännetyistä ja sovitetutuista kysymyksistä.

Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, ikä (vain ammattilaisilta) ja haastateltavan status (opiskelija/ammattilainen). Taustatiedoissa on mainittu myös haastateltavan koodi, jolla tekijät tutkielmassaan viittaavat haastateltaviin. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.