FSD3671 Psykologien ja psykologian opiskelijoiden näkemyksiä pelaamisesta ja ongelmapelaamisesta 2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Alho, Joel (Jyväskylän yliopisto)
  • Mankinen, Katja (Jyväskylän yliopisto)

Asiasanat

harrastukset, ongelmapelaaminen, pelaaminen, rajoitukset, riippuvuus, sosiaaliset ongelmat, tietokonepelit, videopelit

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu psykologien ja psykologian opiskelijoiden haastatteluista liittyen digipelaamiseen ja ongelmapelaamiseen. Haastateltavat on tavoitettu kahden erillisen tutkimuskutsun avulla, joista toinen oli kohdistettu psykologian opiskelijoille ja toinen psykologian ammattilaisille. Haastateltavilla itsellään ei tarvinnut olla erityistä kokemusta pelaamisesta tai ongelmapelaamisesta.

Haastattelurungossa kysymykset jakaantuivat taustoittaviin kysymyksiin, pelaamiseen kohdistuvia asenteita kartoittaviin kysymyksiin sekä peliongelmaa koskeviin kysymyksiin. Lisäksi yksi kysymysosio muodostui ATGS-8:n mittarin (Attitudes Towards Gambling Scale) suomeksi käännetyistä ja sovitetutuista kysymyksistä.

Taustatietona on mainittu mm. haastateltavan sukupuoli, ikä (vain ammattilaisilta) ja haastateltavan status (opiskelija/ammattilainen). Taustatiedoissa on mainittu myös haastateltavan koodi, jolla tekijät tutkielmassaan viittaavat haastateltaviin. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.