Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3693 Festivaalibarometri 2020

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Kinnunen, Maarit (Lapin yliopisto. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti)

Keywords

COVID-19, arvot (käsitykset), elämyspalvelut, festivaalit, kulttuuritapahtumat, mielipiteet, musiikki, ohjelmistot (taiteet), populaarimusiikki, tapahtuma-ala

Abstract

Festivaalibarometri kokoaa tietoa suurten rytmimusiikkifestivaalien kävijöistä ja seuraa kävijöiden musiikki- ja festivaalimieltymysten muuttumista vuosien kuluessa. Vuonna 2020 mukana oli myös kysymyksiä liittyen koronapandemiaan. Aineisto sisältää kolme avokysymystä, joiden vastaukset soveltuvat myös laadulliseen analyysiin. Tutkimuksen toteutuksessa olivat mukana LiveFIN ry, Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä tutkimukseen osallistuneet festivaalit.

Kyselyn alussa vastaaja valitsee festivaalin, jota hänen vastauksensa kyselyn ensimmäiseen osioon koskee. Vastaajan tuli olla osallistunut kyseiselle festivaalille vuonna 2019 tai sitä ennen. Tähän valittuun festivaaliin liittyen kysyttiin vastaajan tyytyväisyyttä festivaaliin ja pyydettiin arvioimaan sen vaikutuksia järjestyspaikkakunnalle. Seuraavaksi kysyttiin, paljonko rahaa vastaaja käytti festivaalialueella ja sen ulkopuolella.

Yleisemmässä osassa kyselyä vastaajaa pyydettiin arvioimaan suomalaisia festivaaleja eri osa-alueittain. Kysyttiin esimerkiksi, mikä saisi vastaajan osallistumaan festivaaleille useammin. Edelleen kartoitettiin festivaalielämyksen kannalta tärkeitä asioita liittyen muun muassa esiintyjiin ja ohjelmistoon, ruokailu- ja anniskelupalveluihin, festivaalialueeseen ja festivaalien arvoihin.

Hintoihin liittyviä tekijöitä tarkasteltiin muun muassa kysymällä, kuinka paljon eri tuotteet tai palvelut saisivat maksaa. Seuraavaksi kysyttiin vastaajien todennäköisyyttä osallistua festivaaleille tulevina vuosina ja kartoitettiin avokysymyksellä syitä siihen, miksi osallistumista pidetään epätodennäköisenä. Lisäksi selvitettiin mieluisimpia musiikkityylejä, suhdetta musiikkiin sekä mitä festivaalia vastaaja pitää Suomessa kiinnostavimpana. Lopuksi esitettiin väittämiä koronapandemian vaikutuksiin liittyen sekä avokysymys siitä, miten pandemia on vaikuttanut vastaajan suhtautumiseen festivaaleihin.

Taustamuuttujina ovat syntymävuosi, sukupuoli, suurimmat kaupungit, muut kunnat maakunnittain, koulutus, ammattiryhmä, yhteiskuntaluokka ja vuositulot. Kyselyn avulla voidaan tehdä ajallista vertailua sarjan muihin aineistoihin, sillä useampana vuonna vastanneet voidaan yhdistää id-muuttujan avulla.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.