Description available only in this language (coming soon: in English).

FSD3722 Suomenruotsalainen barometri B1_2019

The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.

Download the data

Study description in other languages

  • Description available only in this language (coming soon: in English)

Related files

Authors

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)
  • Lindell, Marina (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning)

Keywords

kielellinen identiteetti, kieli ja kielet, mielipiteet, politiikka, ruotsinkieliset, suomenruotsalaiset, vähemmistökielet, yhteenkuuluvuus, yhteiskunta

Abstract

Kyselyllä kartoitettiin suomenruotsalaisten mielipiteitä liittyen kielelliseen identiteettiin ja ruotsin kielen käyttämiseen, politiikkaan, yhteiskuntaan, arvoihin ja yhteenkuuluvuuteen.

Aluksi vastaajilta kysyttiin ruotsin ja suomen kielen käytöstä eri yhteyksissä, kuten työpaikalla ja kotona. Sitten tiedusteltiin kieli-ilmapiiristä, esimerkiksi miten eri paikoissa on suhtauduttu ruotsin kielen käyttämiseen ja kaksikielisyyteen, sekä yhteenkuuluvuudesta, esimerkiksi kysyttiin, missä määrin he tunsivat samaistuvansa eri ympäristöihin, maihin ja alueisiin. Vastaajilta kysyttiin myös yleisesti politiikasta ja demokratiasta sekä tarkemmin ajankohtaisista poliittisista aiheista sekä eri vaaleissa äänestämisestä. Sitten kysyttiin myös ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin luottamusta yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan ja poliittisiin päättäjiin.

Taustamuuttujina olivat asuinalue maakunta- ja aluetasoilla, ikä vuosina, sukupuoli, koulutustaso, äidinkieli, siviilisääty, työllisyystilanne, talouden koko ja lasten lukumäärä.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.