Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3722 Suomenruotsalainen barometri B1_2019

Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Finnish Research Infrastructure for Public Opinion (FIRIPO)
  • Lindell, Marina (Åbo Akademi. Institutet för samhällsforskning)

Asiasanat

kielellinen identiteetti, kieli ja kielet, mielipiteet, politiikka, ruotsinkieliset, suomenruotsalaiset, vähemmistökielet, yhteenkuuluvuus, yhteiskunta

Sisällön kuvaus

Kyselyllä kartoitettiin suomenruotsalaisten mielipiteitä liittyen kielelliseen identiteettiin ja ruotsin kielen käyttämiseen, politiikkaan, yhteiskuntaan, arvoihin ja yhteenkuuluvuuteen.

Aluksi vastaajilta kysyttiin ruotsin ja suomen kielen käytöstä eri yhteyksissä, kuten työpaikalla ja kotona. Sitten tiedusteltiin kieli-ilmapiiristä, esimerkiksi miten eri paikoissa on suhtauduttu ruotsin kielen käyttämiseen ja kaksikielisyyteen, sekä yhteenkuuluvuudesta, esimerkiksi kysyttiin, missä määrin he tunsivat samaistuvansa eri ympäristöihin, maihin ja alueisiin. Vastaajilta kysyttiin myös yleisesti politiikasta ja demokratiasta sekä tarkemmin ajankohtaisista poliittisista aiheista sekä eri vaaleissa äänestämisestä. Sitten kysyttiin myös ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä asioita. Vastaajilta tiedusteltiin luottamusta yhteiskunnallisten instituutioiden toimintaan ja poliittisiin päättäjiin.

Taustamuuttujina olivat asuinalue maakunta- ja aluetasoilla, ikä vuosina, sukupuoli, koulutustaso, äidinkieli, siviilisääty, työllisyystilanne, talouden koko ja lasten lukumäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.