FSD3729 EVAn Arvo- ja asennetutkimus kevät 2021

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)

Keywords

COVID-19, Euroopan integraatio, Venäjä-kuva, arvot, asenteet, koronavirukset, kunnallisvero, luottamus, rajoitukset, rokotteet, suositukset, talous

Abstract

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat luottamus yhteiskunnallisia vaikuttajia kohtaan, koronapandemia, koronarokotteet ja julkinen talous.

Aluksi vastaajille esitettiin väittämiä yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ne käsittelivät muiden muassa hallituksen toimia koronavirusepidemian torjumiseksi, kuntien päätöksentekoa, julkisten palveluiden hoitamista, Suomen suhteita Venäjään ja maahanmuuttoa. Seuraavaksi kysyttiin, kuinka suurta luottamusta vastaaja tuntee yhteiskunnassa vaikuttavia eri toimijoita kohtaan.

Koronaepidemiaa tarkasteltiin useilla eri kysymyksillä. Kysyttiin, ovatko koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi annetut suositukset ja rajoitukset olleet liian tiukkoja, sopivia vai liian lieviä. Kysyttiin myös vastaajan työnteon tavoista viime aikoina. Edelleen tiedusteltiin, kuinka uhkaavana terveyden, talouden ja toimeentulon kannalta vastaajat pitävät koronavirusepidemiaa. Kartoitettiin myös, onko vastaaja tai joku lähipiiristä saanut koronavirustartunnan tai joutunut sairaalaan sen takia. Lisäksi vastaajat arvioivat, milloin koronarajoituksia voidaan purkaa.

Vastaajat kertoivat suhtautumisestaan koronarokotteeseen, rokotteisiin yleensä sekä koronarokotteen ottamiseen. Heitä pyydettiin arvioimaan koronarokotusten etenemistä omassa kunnassa sekä oman kunnan tiedottamista koronarokotuksista. Lisäksi esitettiin väittämiä siitä, toimiko Suomi oikein koronarokotteiden hankinnassa.

Suomen julkisen sektorin talouteen liittyen kysyttiin kunnallisveron tasosta nyt ja tulevaisuudessa sekä julkisen talouden tasapainottamisesta. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan nykyistä Venäjä-kuvaa maassamme. Kartoitettiin myös, miten vastaajat suhtautuvat Suomen EU-jäsenyyteen ja euroon.

Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikäryhmä, asuinkunnan koko, asuinkunta, asuinmaakunta, perus- ja ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, työnantajatyyppi, työsuhde, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö, yhteiskuntaluokka ja talouden bruttotulot.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.