FSD3733 Luokanopettajien etäopetuskokemukset 2020

The dataset is (C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses). The dataset may not be used for teaching, study (e.g. seminar papers, essays) or other theses (Bachelor's theses or equivalent).

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

Keywords

COVID-19, ammatillinen kehitys, arviointi, etäopetus, etätyö, koronavirukset, luokanopettajat, opettajat, opettajuus, opetus, työtavat, verkko-opetus

Abstract

Aineisto koostuu haastatteluista, joissa luokanopettajat kertovat kokemuksistaan etäopetuksesta keväällä 2020. Vastaajat ovat ala-asteen luokanopettajia.

Haastatteluissa haastateltavat kertovat omasta normaaliksi muotoutuneesta etäopetuspäivästä sekä siitä, miten etäopetuksen toteuttaa. Lisäksi haastateltavilta tiedusteltiin, mikä etäopetuksessa on tuntunut haastavalta sekä vastaavasti mikä on tuntunut hyvältä. Edelleen tiedusteltiin mikä on keskeistä hyvässä etäopetuksessa ja toisaalta mitä lähiopetuksesta kaipaa. Tämän jälkeen kysyttiin ajatuksista arvioinnin toteuttamisesta etäopetuksessa sekä koulun puolesta tarjottavasta tuesta etäopetukseen siirtymisessä. Lopuksi haastateltavilta kysyttiin vielä omasta ammatillisesta kehittymisestä etäopetuksen aikana.

Taustatietoina on mainittu haastateltavan sukupuoli sekä opetettava luokka. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.