FSD3772 Ohipuhumisen kokemukset vammaisen henkilön arjessa 2023

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kakkonen, Tuomo (Itä-Suomen yliopisto)

Keywords

arki, henkilökohtaiset avustajat, kielellinen vuorovaikutus, kokemukset, puhe (puhuminen), toimintarajoitteet, vammaiset, vammaisten asema, vammaisuus, vammat, vuorovaikutus

Abstract

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa vastaajat käsittelevät kokemuksiaan ohipuhumisesta, eli kohtaamastaan ohittavasta käytöksestä. Vastaajat ovat 18-vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on jokin vamma. Aineisto on kerätty Tietoarkiston Penna-työkalulla.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti siitä, millaisia kokemuksia heillä on ohipuhumisesta ja ohittavasta käytöksestä, jolloin esimerkiksi erilaiset palveluntuottajat puhuvat vammaisen henkilön ohitse vammaista henkilöä avustavalle henkilölle. Lisäksi tiedusteltiin millä tavalla tämänkaltaisiin tilanteisiin on reagoitu sekä kuinka usein ohittavaa käytöstä on kohdannut. Lopuksi pyydettiin vielä pohtimaan mistä ilmiön ajatellaan johtuvan.

Taustatietoina aineistossa on sukupuoli, ikäryhmä sekä asuinpaikkakunnan tyyppi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.