FSD3772 Ohipuhumisen kokemukset vammaisen henkilön arjessa 2023

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Kakkonen, Tuomo (Itä-Suomen yliopisto)

Asiasanat

arki, henkilökohtaiset avustajat, kielellinen vuorovaikutus, kokemukset, puhe (puhuminen), toimintarajoitteet, vammaiset, vammaisten asema, vammaisuus, vammat, vuorovaikutus

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa vastaajat käsittelevät kokemuksiaan ohipuhumisesta, eli kohtaamastaan ohittavasta käytöksestä. Vastaajat ovat 18-vuotta täyttäneitä henkilöitä, joilla on jokin vamma. Aineisto on kerätty Tietoarkiston Penna-työkalulla.

Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti siitä, millaisia kokemuksia heillä on ohipuhumisesta ja ohittavasta käytöksestä, jolloin esimerkiksi erilaiset palveluntuottajat puhuvat vammaisen henkilön ohitse vammaista henkilöä avustavalle henkilölle. Lisäksi tiedusteltiin millä tavalla tämänkaltaisiin tilanteisiin on reagoitu sekä kuinka usein ohittavaa käytöstä on kohdannut. Lopuksi pyydettiin vielä pohtimaan mistä ilmiön ajatellaan johtuvan.

Taustatietoina aineistossa on sukupuoli, ikäryhmä sekä asuinpaikkakunnan tyyppi. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.