Study descriptions in Finnish

In total 1958 datasets.

Display the data catalogue in English.

You can filter the studies in the catalogue by availability status, data file language or type. Study descriptions can be sorted by ID number, title, availability, data type or publication date. Only one sorting criterion is allowed at a time. More information on availability and conditions.

Dataset availability:
(A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0),
(B) available for research, teaching and study,
(C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses),
(D) available only by permission from the data depositor/creator.

You can browse archived data, for example, by keyword, topic and series.
Browse European data in the CESSDA Data Catalogue.

Upcoming data releases

FSD3850 Yli 30-vuotiaiden muistoja nuoruudessa koetusta yksinäisyydestä 2023-2024 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-06-12
FSD3836 Osallisuuden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämisen vaikuttavuus (ESR): haastatteluaineistot 2019-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-06-05
FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-06-05
FSD3842 Kokemuksia läheissuhteiden rajaamisesta mielenterveys- ja päihdeomaisten selviytymiskeinona 2023-2024 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-31
FSD3715 Kansainvälisten ilmasto- ja biodiversiteettipaneelien sosiaaliset verkostot 2016-2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-28
FSD3744 Suomalaisten arvot ja arkielämä 1991 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-17
FSD3745 Suomalaisten arvot ja arkielämä 1999 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-17
FSD3845 Lähteiden kunnostushankkeisiin osallistuneiden metsänomistajien haastatteluja 2012 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-17
FSD3746 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2001 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-16
FSD3748 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2005 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-16
FSD3828 Vuosina 1940-1990 sijaishuollossa lapsuutensa viettäneiden kokemuksia elämästään 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-07
FSD3818 Improvisaatiomenetelmä opettajankoulutuksessa: ennakkotehtävät ja oppimispäiväkirjat 2017-2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-06
FSD3770 Yksinäisyysbarometri 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-06
FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-02
FSD3735 Suomalaisten nuorten juomatavat 2019-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-02
FSD3742 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2015 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-30
FSD3823 Promootiomuistot 2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-04-24
FSD3787 Tampereen yliopiston opiskelijoiden kansalaispätevyys 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-23
FSD3820 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-18
FSD3741 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2010 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-17
FSD3739 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2000 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-17
FSD3779 Suomalaiset ja demokratia 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-12
FSD3777 Suomenruotsalainen barometri B5/2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-11
FSD3847 Hossan kansallispuistoa ja Evon retkeilyaluetta koskevat sanomalehtikirjoitukset: teosluettelo 2012-2023 A Tooltip Kvalitatiivinen 2024-04-09
FSD3822 Ajatuksia energiakriisistä 2022-2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-04-03
FSD3768 YouGamble 2019: Espanjan aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-02
FSD3767 YouGamble 2018: Etelä-Korean aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-02
FSD3855 ISSP 2023: kansallinen identiteetti IV: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-28
FSD3740 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2005 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-26
FSD3786 Lastensuojelu lapsen etuna: haastattelut 2021-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-15
FSD3859 Kansalaispulssi 2/2024 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-12
FSD3816 Ekososiaalinen hyvinvointi ja osallisuus: asukashaastattelut 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-08
FSD3775 Kokemuksia siirtomaista Suomessa -kirjoitusaineisto 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-07
FSD3804 Julkisen alan työhyvinvointi 2022 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3702 Suomen itsemurhakuolleisuusaikasarja 1751-2010 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3843 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2023 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3803 Opettajaopiskelijoiden haastatteluja elämän tarkoituksesta 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3738 Kokemuksia sijaishuoltopaikasta hatkaamisesta 2022-2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3824 Muistoja Chilen vuoden 1973 sotilasvallankaappauksesta 2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3712 Robottien hyväksyminen ja sosiaaliset prosessit: Yhdysvallat, tammikuu 2019 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3713 Robottien hyväksyminen ja sosiaaliset prosessit: Yhdysvallat, huhtikuu 2019 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3714 Robottien hyväksyminen, sosiaaliset prosessit ja tunteet: Yhdysvallat 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3840 Kansalaispulssi 10/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3856 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3704 Työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö: henkilöstöjohto 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3693 Festivaalibarometri 2020 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3839 Kansalaispulssi 9/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3851 Kansalaispulssi 1/2024 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3827 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04