Study descriptions in Finnish

In total 1759 datasets.

Display the data catalogue in English.

You can filter the studies in the catalogue by availability status, data file language or type. Study descriptions can be sorted by ID number, title, availability, data type or publication date. Only one sorting criterion is allowed at a time. More information on availability and conditions.

Dataset availability:
(A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0),
(B) available for research, teaching and study,
(C) available for research only (including Master's, doctoral and Polytechnic/University of Applied Sciences Master's theses),
(D) available only by permission from the data depositor/creator.

You can browse archived data, for example, by keyword, topic and series.

Upcoming data releases

FSD3591 YouGamble 2018: Yhdysvaltojen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-10-06
FSD3547 Videopelaaminen koronapandemian aikana: kysely 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-10-03
FSD3694 Kansalaispulssi 7/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-23
FSD3655 Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation itsearviointi 2018-2021: haastattelut 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-09-22
FSD3565 Verkkokysely nuorten media-arjesta 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-12
FSD3557 Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla: viranomaiskysely 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-12
FSD3614 Hyvinvointitutkimus 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-12
FSD3556 Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla: kansalaiskysely 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-12
FSD3573 Kokemuksia kirjeäänestämisestä Suomen vuoden 2019 vaaleissa 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-09-09
FSD3598 Nuorisobarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-08
FSD3498 Arkielämä ja osallistuminen 2017 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-07
FSD3662 ISSP 2021: terveys II: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-01
FSD3569 Muuttuva ulkosuomalaisuus 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-09-01
FSD3671 Psykologien ja psykologian opiskelijoiden näkemyksiä pelaamisesta ja ongelmapelaamisesta 2021 C Tooltip Kvalitatiivinen 2022-08-29
FSD3609 Yksinäinen - yhdessä ja erikseen 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-08-19
FSD3607 Elämäni mediat ja yksi päivä mediaa 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-08-19
FSD3519 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: kysely 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-15
FSD3543 Nuorisotyöntekijöiden ammatillinen työhyvinvointi 2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-15
FSD3520 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: ryhmähaastattelut 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-08-15
FSD3529 Media ja valta 2019 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-11
FSD3560 Kuudesluokkalaisten liikunta ja videopelaaminen 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-08
FSD3677 Kansalaispulssi 5/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-05
FSD3683 Kansalaispulssi 6/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-05
FSD3554 Tohtorin tutkinnon vuonna 2017 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-05
FSD3676 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2022: kevät B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-03
FSD3546 Kestävä politiikka: päättäjäkysely 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-08-03
FSD3535 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 10-29-vuotiaat 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-26
FSD3534 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 7-9-vuotiaat 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-26
FSD3589 Kokemuksia sairaalamusiikkitoiminnasta 2018-2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-07-14
FSD3539 Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-05
FSD3439 Child-up: opettajien kysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-01
FSD3442 Child-up: sosiaalityöntekijöiden kysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-01
FSD3438 Child-up: päiväkoti-ikäisten lasten kysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-01
FSD3443 Child-up: tulkkien kysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-01
FSD3440 Child-up: vanhempien kysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-01
FSD3441 Child-up: lasten ja nuorten kysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-07-01
FSD3541 Mustasaaren kuntalaiskysely kansanäänestyksestä 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-06-30
FSD3621 Yksityisen liikunta-alan työntekijöiden ja yrittäjien haastatteluja 2016-2017 C Tooltip Kvalitatiivinen 2022-06-28
FSD3583 Kokemuksia vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja sterilisaatiosta -kirjoitusaineisto 2017 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-06-21
FSD3528 Kansalaisten yhteiskunnalliset asenteet 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-06-09
FSD3559 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-06-01
FSD3516 Opiskelijatutkimus 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-05-23
FSD3564 Asunnottomuustyö Suomessa: työpajatallenteet 2020-2021 C Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-23
FSD3585 Rekrytoijien näkemyksiä työttömyysjaksojen vaikutuksista rekrytointiin 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-16
FSD3521 Työelämässä koettu häpeä -kirjoitusaineisto 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-12
FSD3664 Kansalaispulssi 4/2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-05-10
FSD3584 Muistoja lapsuudessa koetuista peloista 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-02
FSD3616 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-28
FSD3645 Työolobarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-19
FSD3500 Digitalisoituva Suomi 2017-2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-06