Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1902 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.
Selaa eurooppalaisia aineistoja CESSDAn aineistoluettelosta.

Tulevat aineistot

FSD3776 Muistoja autoista ja autoilusta 2022 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-11-08
FSD3722 Suomenruotsalainen barometri B1_2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-11-08
FSD3759 Amatööritutkijat suomalaisten tieteellisten lehtien kirjoittajina 1841-1939 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-11-02
FSD3778 Koko vuosi koronaa - kokemuksia korona-ajasta 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-11-02
FSD3826 Kansalaispulssi 8/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-27
FSD3684 Viittomakielibarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-24
FSD3788 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-20
FSD3568 Sosiaalibarometri 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-19
FSD3567 Sosiaalibarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-19
FSD3755 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista: alle kaksivuotiaiden lasten huoltajat 2016-2017 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-10-17
FSD3751 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista: nelivuotiaiden lasten huoltajat 2019 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-10-17
FSD3747 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista: monikulttuuristen perheiden huoltajat 2017 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-10-17
FSD3750 Haastattelut varhaiskasvatusratkaisuista korona-aikana: alle kouluikäisten lasten huoltajat 2020-2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-10-17
FSD3679 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-11
FSD3673 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-10
FSD3689 Pelaaminen, työ ja terveys -kysely 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-10
FSD3784 Työolobarometri 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-09
FSD3821 Kansalaispulssi 7/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-10-04
FSD3661 Rangaistuksen ja perustelujen vaikutus vastavuoroisuuteen luottamuspelissä 2016 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-09-27
FSD3668 Päätöksentekokoe usean kierroksen yhteisvarantopelistä 2020 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-09-27
FSD3789 Kansalaismielipide: Eduskuntavaalikyselyt 2023 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-09-26
FSD3798 Terveys ja videopelaaminen: pelaajien seurantahaastattelut 2022 D Tooltip Kvalitatiivinen 2023-09-18
FSD3752 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2022: syksy B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-09-16
FSD3808 Kansalaispulssi 6/2023 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-09-15
FSD3691 Terveysteknologian aloilla tutkimus- ja innovaatiotyötä tekevät tohtorinaiset 2018-2020 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-09-05
FSD3674 Ikäihmisten hoiva ja palvelut 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-31
FSD3690 Texasin yliopiston Austinin opiskelijakysely käsiaselaista 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-31
FSD3706 Presidentinvaalien 2018 seuranta B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-28
FSD3692 Satakunta 2050 -kansalaiskeskustelu 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-23
FSD3648 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -kansalaiskysely 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-23
FSD3649 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -koronakysely 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-22
FSD3650 Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -päättäjäkysely 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-22
FSD3681 Yliopistoista vuonna 2016 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-16
FSD3675 eMielipide 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-15
FSD3669 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-14
FSD3670 Yliopisto-opiskelijoiden toimeentulokysely 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-14
FSD3666 Julkisen alan työhyvinvointi 2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-02
FSD3665 Julkisen alan työhyvinvointi 2016 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-02
FSD3667 Julkisen alan työhyvinvointi 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-02
FSD3734 Syitä olla hakeutumatta luokanopettajakoulutukseen - kirjoitusaineisto 2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-08-01
FSD3733 Luokanopettajien etäopetuskokemukset 2020 C Tooltip Kvalitatiivinen 2023-08-01
FSD3772 Ohipuhumisen kokemukset vammaisen henkilön arjessa 2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2023-07-27
FSD3781 EVAn Arvo- ja asennetutkimus kevät 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-27
FSD3780 EVAn Arvo- ja asennetutkimus syksy 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-27
FSD3615 Kielibarometri 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-25
FSD3680 Tohtorin tutkinnon vuonna 2018 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2021 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-24
FSD3657 Tieteellisten julkaisujen toimituskuntien kysely 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-21
FSD3658 Diplomaattien Twitter-kysely 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-20
FSD3783 Kansalaispulssi: yhdistetty aineisto 2022 A Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-20
FSD3785 Tiedebarometri 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2023-07-13