Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1966 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.
Selaa eurooppalaisia aineistoja CESSDAn aineistoluettelosta.

Tulevat aineistot

FSD3829 Nuorten toimintavalmiudet ja toimijuus kestävyyden edistämisessä 2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-07-08
FSD3875 Eduskuntavaalitutkimus 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-07-05
FSD3844 Asukasbarometri 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-07-04
FSD3873 Eurooppalaisten eläinlääkäriopiskelijoiden opintomenestys, opiskelustrategiat sekä opiskelu-uupumuskokemukset 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-07-04
FSD3896 Kansalaispulssi 5/2024 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-07-03
FSD3886 Kansalaispulssi 4/2024 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-07-02
FSD3866 Kansalaispulssi 3/2024 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-06-28
FSD3698 Tampereen yliopiston kysely ensimmäisen vuoden opiskelijoille 2021-2022 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-06-25
FSD3850 Yli 30-vuotiaiden muistoja nuoruudessa koetusta yksinäisyydestä 2023-2024 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-06-12
FSD3836 Osallisuuden, hyvinvoinnin ja aktiivisuuden edistämisen vaikuttavuus (ESR): haastatteluaineistot 2019-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-06-05
FSD3819 Ikääntyneiden alueellinen terveys- ja elinolosuhdekysely (GERDA) 2021-2022 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-06-05
FSD3842 Kokemuksia läheissuhteiden rajaamisesta mielenterveys- ja päihdeomaisten selviytymiskeinona 2023-2024 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-31
FSD3715 Kansainvälisten ilmasto- ja biodiversiteettipaneelien sosiaaliset verkostot 2016-2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-28
FSD3744 Suomalaisten arvot ja arkielämä 1991 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-17
FSD3745 Suomalaisten arvot ja arkielämä 1999 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-17
FSD3845 Lähteiden kunnostushankkeisiin osallistuneiden metsänomistajien haastatteluja 2012 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-17
FSD3746 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2001 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-16
FSD3748 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2005 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-16
FSD3828 Vuosina 1940-1990 sijaishuollossa lapsuutensa viettäneiden kokemuksia elämästään 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-07
FSD3818 Improvisaatiomenetelmä opettajankoulutuksessa: ennakkotehtävät ja oppimispäiväkirjat 2017-2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-06
FSD3770 Yksinäisyysbarometri 2023 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-06
FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-05-02
FSD3735 Suomalaisten nuorten juomatavat 2019-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-05-02
FSD3742 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2015 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-30
FSD3823 Promootiomuistot 2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-04-24
FSD3787 Tampereen yliopiston opiskelijoiden kansalaispätevyys 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-23
FSD3820 Kulttuuri ja vapaa-aika Suomessa 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-18
FSD3741 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2010 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-17
FSD3739 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2000 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-17
FSD3779 Suomalaiset ja demokratia 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-12
FSD3777 Suomenruotsalainen barometri B5/2021 D Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-11
FSD3847 Hossan kansallispuistoa ja Evon retkeilyaluetta koskevat sanomalehtikirjoitukset: teosluettelo 2012-2023 A Tooltip Kvalitatiivinen 2024-04-09
FSD3822 Ajatuksia energiakriisistä 2022-2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-04-03
FSD3768 YouGamble 2019: Espanjan aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-02
FSD3767 YouGamble 2018: Etelä-Korean aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-04-02
FSD3855 ISSP 2023: kansallinen identiteetti IV: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-28
FSD3740 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2005 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-26
FSD3786 Lastensuojelu lapsen etuna: haastattelut 2021-2022 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-15
FSD3859 Kansalaispulssi 2/2024 A Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-12
FSD3816 Ekososiaalinen hyvinvointi ja osallisuus: asukashaastattelut 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-08
FSD3775 Kokemuksia siirtomaista Suomessa -kirjoitusaineisto 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-07
FSD3804 Julkisen alan työhyvinvointi 2022 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3702 Suomen itsemurhakuolleisuusaikasarja 1751-2010 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3843 Eroamisilmoitukset Suomen evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkosta: eroamissyyt 2023 C Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3769 Lapsiuhritutkimus 2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3803 Opettajaopiskelijoiden haastatteluja elämän tarkoituksesta 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3738 Kokemuksia sijaishuoltopaikasta hatkaamisesta 2022-2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3824 Muistoja Chilen vuoden 1973 sotilasvallankaappauksesta 2023 B Tooltip Kvalitatiivinen 2024-03-04
FSD3712 Robottien hyväksyminen ja sosiaaliset prosessit: Yhdysvallat, tammikuu 2019 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04
FSD3713 Robottien hyväksyminen ja sosiaaliset prosessit: Yhdysvallat, huhtikuu 2019 C Tooltip Kvantitatiivinen 2024-03-04