FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Main Actor in Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 5038
StateOffNation 1 22908
IntlOrgOff 2 4005
PrivSecBusOff 3 6866
PrivCit 4 13008
PubSecIndiv 5 12107
OthMedium 6 1055
7 628
8 364
9 151
SYSMISS 56
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66130
maksimi 9
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.