FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Second Actor in Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 22802
StateOffNation 1 16302
IntlOrgOff 2 2814
PrivSecBusOff 3 4106
PrivCit 4 8950
PubSecIndiv 5 7901
OthMedium 6 870
7 419
8 262
9 114
SYSMISS 1646
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 64540
maksimi 9
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.