FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Third Actor in Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 41925
StateOffNation 1 7657
IntlOrgOff 2 1410
PrivSecBusOff 3 1805
PrivCit 4 5132
PubSecIndiv 5 4140
OthMedium 6 556
7 134
8 92
9 65
SYSMISS 3270
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 62916
maksimi 9
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.