FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Gender of Main Actor

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not given 0 24141
Male 1 34581
Female 2 5543
Both 3 1693
4 32
5 31
6 5
9 1
SYSMISS 159
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66027
maksimi 9
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.