FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Gender of Second Actor

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not given 0 37766
Male 1 21478
Female 2 3945
Both 3 1193
4 14
5 20
SYSMISS 1770
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 64416
maksimi 5
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.