FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Gender of Third Actor

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not given 0 48840
Male 1 11178
Female 2 2159
Both 3 711
4 2
5 1
6 1
SYSMISS 3294
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 62892
maksimi 6
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.