FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Gender of Correspondent

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not given 0 42289
Male 1 17850
Female 2 5779
Both 3 75
6 1
7 3
SYSMISS 189
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 65997
maksimi 7
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.