FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Date of Publication or Broadcast

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 15
1 6
Sept 2 2 207
Sept 3 3 3005
Sept 4 4 5329
Sept 5 5 5674
Sept 6 6 5486
Sept 7 7 5870
Sept 8 8 5570
Sept 9 9 5349
Sept 10 10 72
11 148
12 7
13 11
14 19
15 18
Sept 16 16 25
Sept 17 17 2476
Sept 18 18 4065
Sept 19 19 4870
Sept 20 20 4709
Sept 21 21 4539
Sept 22 22 4284
Sept 23 23 4342
Sept 24 24 41
25 47
30 1
39 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66186
maksimi 39
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.