FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Disruptive or Non-Disruptive Event

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 4984
Disruptive 1 21909
Non-Disruptive 2 39285
3 2
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66180
maksimi 3
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.