FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Specific Event or General Process

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 2347
SpecificEvent 1 51264
GenProcess 2 12561
4 2
5 1
7 1
SYSMISS 10
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66176
maksimi 7
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.