FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Specific Events

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Not on List 0 57899
End WWII 1 1061
UN Womens 2 1884
3 2084
4 1643
5 293
6 83
7 79
8 54
SYSMISS 1106
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 65080
maksimi 8
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.