FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Focus of Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 130
ForDatNoInv 1 37284
ForDatDomInv 2 10397
DomDatNoInv 3 2759
DomDatDomInv 4 15413
5 166
6 32
8 1
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66182
maksimi 8
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.