FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Initiator of Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 10107
Init by Media 1 9626
Init by Govt 2 21677
Init by PrivSec 3 9041
Init by PubCivIndiv 4 14518
5 930
6 240
7 1
SYSMISS 46
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66140
maksimi 7
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.