FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Routine or Non-Routine Event

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
NotApp 0 5142
RoutineRecurring 1 31991
Non-routineRecurring 2 29005
3 21
4 13
5 1
6 1
SYSMISS 12
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66174
maksimi 6
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.