FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Main Topic of Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
None 0 87
IntlPol 1 6895
IntlEconTrade 2 5699
IntlMilDefConfl 3 5531
IntlAidDevRelief 4 1077
DomesPol 5 4411
DomesEcon 6 3687
SocSvcProbEduc 7 1256
CrimeJusPol 8 4070
CultArtPerf 9 4210
Sports 10 9942
EnterPersonal 11 2425
OddAnimHumInt 12 2236
EnerConsEnviron 13 1734
NatDisAccWeather 14 1777
CivWarDomesConfl 15 1987
Religion 16 777
HumRights 17 804
GlobalIntlzn 18 210
MigrImmigr 19 433
GenderIss 20 1343
EthnIssIDPol 21 549
Other 22 1686
HistoryFeature 23 539
Terrorism 24 1830
ScienceTech 25 220
Health-Nutri-Medical 26 330
27 140
28 89
29 20
30 30
31 147
32 1
40 1
61 1
315 1
SYSMISS 11
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66175
maksimi 315
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.