FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Second or Additional Topic of Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
None 0 31221
IntlPol 1 4155
IntlEconTrade 2 2183
IntlMilDefConfl 3 2533
IntlAidDevRelief 4 986
DomesPol 5 2125
DomesEcon 6 1812
SocSvcProbEduc 7 1138
CrimeJusPol 8 1864
CultArtPerf 9 1115
Sports 10 466
EnterPersonal 11 2112
OddAnimHumInt 12 1614
EnerConsEnviron 13 1024
NatDisAccWeather 14 342
CivWarDomesConfl 15 1504
Religion 16 573
HumRights 17 1176
GlobalIntlzn 18 409
MigrImmigr 19 267
GenderIss 20 578
EthnIssIDPol 21 1303
Other 22 1221
HistoryFeature 23 662
Terrorism 24 914
ScienceTech 25 148
Health-Nutri-Medical 26 208
27 107
28 58
29 5
30 28
31 54
33 1
40 2
41 1
50 1
70 1
80 1
81 1
SYSMISS 2273
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 63913
maksimi 81
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.