FSD1026 Kansainvälinen ulkomaanuutistutkimus 1995

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Type of Story

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
0 18
News 1 55659
Pic Only 2 1404
Edit Commen 3 6675
Letter 4 844
Cartoon 5 200
6 1380
SYSMISS 6
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 66180
maksimi 6
minimi 0
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.