FSD1029 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1992

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

kansalaiset, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, tarpeet, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Vastaajille lueteltiin useita hallituksen tehtäviä ja kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on niissä onnistunut. Lisäksi kysyttiin mikä merkitys puolueiden puheenjohtajilla ja muilla näkyvillä hahmoilla on puolueiden kannatukselle. Äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa kartoitettiin usealla kysymyksellä. Vastaajalta kysyttiin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää eri puolueita ja mitä kaikkia puolueita hän voisi kuvitella äänestävänsä ja kumpi on tärkeämpää hänen valitessaan ehdokasta tulevissa kunnallisvaaleissa, puolue vai henkilö. Edelleen tiedusteltiin minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos kunnallisvaalit olisivat nyt. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.