FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Suomen Gallup

Asiasanat

kansalaiset, kuntavaalit, poliittinen käyttäytyminen, poliittiset asenteet, puolueet, puolueiden kannatus, tarpeet, vaalit, äänestäminen

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten suhtautumista eri puolueisiin useilla kysymyksillä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka myönteisesti tai kielteisesti he suhtautuvat Suomen Keskustaan, Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen, Kansalliseen Kokoomukseen, Vasemmistoliittoon ja Vihreään Liittoon. Vastaajilta kysyttiin myös miten hyvin tai huonosti hallitus on onnistunut erilaisissa tehtävissään ja oppositiopuolueet oppositiopolitiikassan ja lisäksi heille lueteltiin joukko ominaisuuksia ja kysyttiin mihin puolueisiin ne sopivat. Edelleen kysyttiin mitä merkitystä puolueiden puheenjohtajilla ja muilla näkyvillä hahmoilla on puolueiden kannatukselle. Äänestyskäyttäytymistä kunnallisvaaleissa kartoitettiin usealla kysymyksellä. Vastaajalta kysyttiin kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää eri puolueita ja mitä kaikkia puolueita hän voisi kuvitella äänestävänsä ja minkä puolueen tai ryhmittymän edustajaa vastaaja äänestäisi jos kunnallisvaalit olisivat nyt. Lisäksi kysyttiin vastaako vastaaja perheessään päivittäistavaroiden ostosta tai ruoanlaitosta. Taustamuuttujina ovat mm. vastaajan syntymävuosi, siviilisääty, bruttovuositulot, asuinpaikka, ammattiryhmä, toimiala, kuuluminen ammattiyhdistykseen ja äidinkieli.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.