FSD1051 EVAn EU-asennetutkimus 1999

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA)
  • Yhdyskuntatutkimus

Asiasanat

Euroopan integraatio, Euroopan unioni, asenteet, jäsenyys, kansainväliset suhteet, puheenjohtajuus, päätöksenteko, rahapolitiikka, tulevaisuus, turvallisuuspolitiikka, tyytyväisyys, vaikutukset

Sisällön kuvaus

Tutkimus on yhdestoista EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tässä tutkimuksessa erityisen kiinnostuksen kohteina ovat mm. kansalaisten yleinen tyytyväisyys jäsenyyteen, tyytyväisyys EU-asioita hoitavien suomalaistahojen toimintaan, suhtautuminen unionin tulevaisuuteen sekä turvallisuuspoliittiset arviot. Vastaajalta kysyttiin, kuinka kiinnostunut hän on Suomen EU-jäsenyyteen liittyvistä asioista, miten hän suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen ja mitä Suomen tulisi tehdä puheenjohtajakauden aikana. Lisäksi kysyttiin, pitäisikö lähivuosina Euroopan integraatiota syventää vai pitäisikö EUn laajentua alueellisesti. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan useita EU-jäsenyyttä koskevia väittämiä ja eri yhteiskuntatahojen kuten hallituksen, järjestöjen, virkamiesten, yritysten ja tiedotusvälineiden toimintaa EU-asioiden hoitamisessa. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan unionin mahdollisen itälaajentumisen seurauksia. Taustatietoina ovat tiedot vastaajan sukupuolesta, ikäryhmästä, asuinkunnan koosta, asuinmaakunnasta, koulutuksesta, ammattiryhmästä, toimialasta ja kuulumisesta ammatillisiin keskusjärjestöihin. Lisäksi kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta vastaaja äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.