FSD1126 Pelot ja uhkakuvat 1999

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Miten arvioit sitä, että ihmiskuntaa kohtaa vuosituhannen taitteessa seuraavilla ruuduilla lueteltuja suuren luokan katastrofeja:

Laboratoriosta pääsee karkuun virus, joka tappaa kymmeniä miljoonia ihmisiä? Ajatus on mielestäni...

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Mahdoton 1 356
Mahdollinen 2 501
Jopa todennäköinen 3 68
En osaa sanoa 4 106
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1031
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo 1.93
keskihajonta .904

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.