FSD1138 Mielikuvat tulevasta vuosituhannen vaihteesta 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vuoteen 2000 kohdistuu monenlaisia pelkoja ja uhkakuvia. Miten arvioit sitä, että ihmiskuntaa kohtaa vuosituhannen vaihteessa jokin suuren luokan katastrofi. Ajatus on mielestäni...

Nälkä saa aikaan kymmenien miljoonien ihmisten pakolaisaallon.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Mahdoton 1 180
Mahdollinen 2 851
Jopa todennäköinen 3 275
En osaa sanoa 4 115
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1421
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.