FSD1138 Mielikuvat tulevasta vuosituhannen vaihteesta 1997

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Vuoteen 2000 kohdistuu monenlaisia pelkoja ja uhkakuvia. Miten arvioit sitä, että ihmiskuntaa kohtaa vuosituhannen vaihteessa jokin suuren luokan katastrofi. Ajatus on mielestäni...

Venäjän talous romahtaa ja saa aikaan pakolaistulvan Länsi-Eurooppaan.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Mahdoton 1 227
Mahdollinen 2 832
Jopa todennäköinen 3 191
En osaa sanoa 4 171
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1421
maksimi 4
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.