FSD1148 Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kunnanjohtajat

The dataset is (B) available for research, teaching and study.

Download the data

Study description in other languages

Related files

Authors

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö

Keywords

johtaminen, kunnallishallinto, kunnallistalous, kunnanjohtajat, kunnat, muuttoliike, poliittiset asenteet, pormestarit, vaikuttaminen, vallanjako

Abstract

Kunnanjohtajilta kysyttiin mm., miten he arvioivat kunnanjohtajilta vaadittavien erilaisten ominaisuuksien ja taitojen merkityksen muuttuvan tulevaisuudessa. Heitä pyydettiin myös arvioimaan, mitkä mainituista ominaisuuksista ja taidoista ovat heidän vahvuuksiaan. Kunnan johtamisjärjestelmää ja johtamismallin muutosta tutkittiin useamman kysymyksen avulla. Erikseen pyydettiin arvioimaan ns. pormestarimalliin siirtymisen vaikutuksia. Lisäksi selvitettiin eri tahojen tosiasiallista vaikutusvaltaa kunnallisessa päätöksenteossa, kunnallisen johtamisen onnistumista eri sektoreiden hallinnossa ja erityisesti kunnan ylimmän johdon onnistuneisuutta henkilöstöjohtamisessa sekä eri tahojen yhteistyön toimivuutta.

Taustamuuttujia olivat vastaajan asema kunnan johdossa, sukupuoli, ammatillinen koulutus, puoluekanta, järjestöjen jäsenyys sekä kunnan asukasmäärä, palveluvaltaisuuden aste, maakunnallinen liitto, jonka alueella kunta sijaitsee ja vastaajan arvio kunnan tulevaisuudesta muuttovoitto- tai -tappiokuntana.

Study description in machine readable DDI 2.0 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.