FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

  • Aineistoon ei liity muita kuvailevia tiedostoja

Tekijät

  • Räty, Reetta (Helsingin Sanomat. Nyt-liite)

Asiasanat

biseksuaalisuus, erotiikka, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, lesbous, rakkaussuhde, seksuaalinen identiteetti, seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seksuaalivähemmistöt, sukupuolielämä, sukupuolivietti, transvestismi

Sisällön kuvaus

Aineisto on muodostettu Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn strukturoidusta osuudesta. Kyselyllä on selvitetty ihmisten käsityksiä ja kokemuksia homoseksuaalisuudesta. Vastaajia on yhteensä 1885 ja heistä nuoria (20-30 v.) on kolmannes. Vastaajista kolmannes on opiskelijoita ja loput edustavat hyvin laajasti eri aloja ja ammattiryhmiä. Koska kysely on suunnattu Nyt-liitteen lukijoille, vastaajista puolet on pääkaupunkiseudulta. Valtaosa lopuistakin vastaajista on suurista kaupungeista.

Kyselyssä oli valittavana valmiita vastausvaihtoehtoja mm. seuraaviin kysymyksiin: Kuinka pitkälle olet mennyt samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa?, Miksi otit seksuaalista kontaktia samaan sukupuoleen ensimmäisen kerran?, Minkä ikäisenä harrastit ensimmäisen kerran seksiä? ja Kuinka usein haluaisit harrastaa seksiä?. Lisäksi kyselyssä on kartoitettu seksuaalisen suuntauksen kehitystä, sitä mikä seksissä on hauskinta ja homoseksuaalisuuden piirteitä. Vastaajilta on myös kysytty, ketkä tietävät vastaajan seksuaalisesta suuntautumisesta.

Taustamuuttujina ovat sukupuoli, ikä, ammatti, siviilisääty ja seksuaali-identiteetti (biseksuaali/hetero/homo/lesbo/en osaa sanoa/muu, mikä).

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.