FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1737
maksimi 1737
minimi 1
keskiarvo 869.00
keskihajonta 501.573

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.