FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1737
maksimi 2.0
minimi 2.0
keskiarvo 2.000
keskihajonta .0000

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.