FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaiset ovat omat ja perheesi kokemukset yksityisen sektorin tarjoamista palveluista ja tavaroista? Vastaa seuraaviin väitteisiin rastittamalla mielestäsi sopivin vaihtoehto. Yksityiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Kohtuulliset hinnat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuskin koskaan 1 52
Harvoin 2 287
Toisinaan 3 844
Useimmiten 4 450
Melkein aina 5 65
SYSMISS 39
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1698
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.11
keskihajonta .835

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.