FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaiset ovat omat ja perheesi kokemukset yksityisen sektorin tarjoamista palveluista ja tavaroista? Vastaa seuraaviin väitteisiin rastittamalla mielestäsi sopivin vaihtoehto. Yksityiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Kaiken kaikkiaan, asiat toimivat hyvin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuskin koskaan 1 12
Harvoin 2 43
Toisinaan 3 314
Useimmiten 4 1081
Melkein aina 5 252
SYSMISS 35
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1702
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.89
keskihajonta .697

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.