FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaisia kokemuksia sinulla on puolestaan julkisen sektorin toiminnasta? Julkinen sektori tarjoaa:

Paljon vaihtoehtoja vaihtelevin hinnoin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuskin koskaan 1 132
Harvoin 2 599
Toisinaan 3 498
Useimmiten 4 360
Melkein aina 5 107
SYSMISS 41
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1696
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.83
keskihajonta 1.049

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.