FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaisia kokemuksia sinulla on puolestaan julkisen sektorin toiminnasta? Julkiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Asioiden nopea hoitaminen

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuskin koskaan 1 169
Harvoin 2 614
Toisinaan 3 636
Useimmiten 4 224
Melkein aina 5 54
SYSMISS 40
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1697
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 2.63
keskihajonta .942

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.