FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaisia kokemuksia sinulla on puolestaan julkisen sektorin toiminnasta? Julkiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Kohtuulliset hinnat

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuskin koskaan 1 55
Harvoin 2 267
Toisinaan 3 674
Useimmiten 4 587
Melkein aina 5 119
SYSMISS 35
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1702
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.26
keskihajonta .918

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.