FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Millaisia kokemuksia sinulla on puolestaan julkisen sektorin toiminnasta? Julkiselle sektorille on mielestäni ominaista:

Kaiken kaikkiaan, asiat toimivat hyvin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Tuskin koskaan 1 51
Harvoin 2 261
Toisinaan 3 785
Useimmiten 4 520
Melkein aina 5 82
SYSMISS 38
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1699
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.19
keskihajonta .859

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.