FSD1357 Talouteen ja sosiaaliturvaan liittyvät asenteet 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla hyvät ja huonot puolensa. Vertaile.

Kaikkein tehokkaimpia ja tuottavimpia

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Julkinen sektori paljon enemmän 1 36
Julkinen sektori jonkin verran enemmän 2 148
Ei eroa 3 268
Yksityinen sektori jonkin verran enemmän 4 757
Yksityinen sektori paljon enemmän 5 471
SYSMISS 57
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1680
maksimi 5
minimi 1
keskiarvo 3.88
keskihajonta .986

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.